<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Laboral Net - Bugaderia Roba LaboralPrincipalNeteja Roba Laboral Renting Roba LaboralSol·licitar Pressupost Contactar

A qui va adreçada


- Tot tipus d'empreses (metal·lurgiques, etc...)
- Hotels Uniforme Tot (desde la recepció fins a la secció de neteja)
- Hospitals
- Uniformes de visita per empreses

Servei de recollida i entrega


- Adequat a les necessitats de la seva empresa


Acabat del servei


- Empaquetat de roba individual per a cada treballador
- Tot tipus d'acabats
Rentat i plegat
Rentat i planxat
Rentat i acabats especials